Huisregels

Huisregels

Huisregels gemeentelijke objecten 2018, Gemeente Steenbergen.

Gevaarlijke voorwerpen

Het is niet toegestaan om in het bezit van een gevaarlijk voorwerp bijvoorbeeld een slag-, steek- en/of vuurwapen het gebouw/terrein te betreden, met uitzondering van de aanwezige politiediensten.

Discrimineren/bedreigen/samenscholing

Discriminatie, handtastelijkheden, verbaal en/of lichamelijk geweld en/of hinderlijke samenscholing worden niet getolereerd. U wordt niet meer te woord gestaan en er zal aangifte of melding bij de politie worden gedaan.

Roken, alcohol en drugs

Het is niet toegestaan te roken, hieronder wordt ook verstaan het gebruik van een e-sigaret en damper, alcohol te nuttigen of verdovende  middelen te gebruiken en/of te verhandelen op de gemeentelijke gebouwen en terreinen. Ook is het niet toegestaan onder kennelijke invloed hiervan het gebouw/terrein te betreden. Het gebruik van alcohol is enkel toegestaan tijdens activiteiten welke door gemeente Steenbergen zijn georganiseerd en worden aangeboden door gemeente Steenbergen.  Het nuttigen van eigen meegebrachte dranken is niet toegestaan.

Filmen/fotograferen/lawaai/geluid en mobiele telefoons

Voor uw en onze veiligheid maken wij beeld- en/of geluidsopnamen. Met het binnentreden van ons gemeentehuis geeft u toestemming dat er beeld- en/of geluidsopnamen van u gemaakt kunnen worden.

Maakt u zelf tijdens een bezoek een foto, film of geluidsopname waarop een bezoeker of medewerker te zien of te horen is? Dan bent u, in verband met de privacy van onze bezoekers en medewerkers, verplicht hier vooraf toestemming voor te vragen. Het ten gehore brengen van geluid en/of lawaai door bijvoorbeeld een geluidsinstallatie is niet toegestaan.

Wij vragen u uw mobiele telefoon en dergelijke niet te gebruiken wanneer u wordt geholpen.

Deze gedragsregel geldt niet als vooraf toestemming is verkregen door gemeente Steenbergen.

Specifieke huisregels gemeentelijke zwembaden:

Protocol Vrolijk en Veilig.

Het protocol Vrolijk en Veilig is een landelijk initiatief om overlast en agressie in zwembaden tegen te gaan. Om dit te kunnen waarborgen zijn voor de gemeentelijke zwembaden nadere  huisregels opgesteld als aanvulling op de “Huisregels gemeentelijke objecten 2018, Gemeente Steenbergen”.

Met het betreden van de gemeentelijke zwembaden, “De Meermin in Steenbergen en Aquadintel in Dinteloord”, geeft u aan zich te houden aan de geldende huisregels.

Voor u en onze veiligheid maken wij beeld- en/of geluidsopnamen, met het binnentreden van ons zwembad geeft u toestemming dat er beeld- en/of geluidsopnamen van u gemaakt kunnen worden. Maakt u zelf tijdens een bezoek een foto, film of geluidsopname waarop een bezoeker  of medewerker te zien of te horen is?  Dan bent u, in verband met de privacy van onze bezoekers en medewerkers, verplicht hier vooraf toestemming voor te vragen.

Als fotograaf vraagt u uitdrukkelijk toestemming aan de bezoeker en legt u dit vast.  Bij een sfeerimpressie hoeft u dit niet.  U kunt ook kiezen om bezoekers een keuze te bieden zich niet te laten fotograferen.

Een toestemming van de bezoeker betekent ook dat u -de fotograaf-  aan de bezoeker heeft aangeven, waarvoor u de foto’s neemt, waar en tot wanneer u beeldmateriaal bewaart. U dient aan gefotografeerde bezoekers te laten weten hoe zij hun AVG rechten kunnen laten gelden. Bij kinderen tot 16 jaar  is het noodzakelijk dat een ouder/verzorger tekent voor toestemming.

 1. De directie is niet verantwoordelijk  voor verlies, schade en/of diefstal van uw eigendommen en lichamelijk letsel opgelopen op de gemeentelijke zwembaden, en kan als zodanig niet aansprakelijk worden gesteld. Wij adviseren u waardevolle voorwerpen en kleding in de daarvoor bestemde kluisjes op te bergen of indien mogelijk thuis te laten.
 2. Iedere bezoeker is verplicht aanwijzingen van het personeel op te volgen.
 3. Kinderen die niet in het bezit zijn van een zwemdiploma hebben alleen toegang tot het peuterbad en het ondiepe bassin onder begeleiding van een volwassene. (18 jaar of ouder)
 4. In het peuterbad is geen permanent toezicht aanwezig, ouders dienen hier dus zelf op hun kinderen te letten.
 5. Kinderen met drijf- of hulpmiddelen worden niet toegestaan in de diepe bassins.
 6. Zwemmen is uitsluitend toegestaan in gepaste zwemkleding. Ondergoed onder de zwemkleding is in verband met de hygiëne  niet toegestaan. Topless zonnen en zwemmen is niet toegestaan.
 7. Geen stoelen en parasols van de terrassen te gebruiken op de zonneweide.
 8. Balspelen zijn slechts toegestaan bij geringe drukte en mogen de andere bezoekers geen overlast bezorgen. Het gooien met harde ballen is verboden.
 9. Het gebruik van meegebrachte audio-apparatuur is slechts toegestaan indien andere bezoekers hiervan geen hinder ondervinden.
 10. In het zwembad is het niet toegestaan om te roken binnen de gebouwen.
 11. Het roken middels een waterpijp is op de gehele zwemaccommodatie verboden.
 12. Het gebruik van alcoholische dranken onder 18 jaar is niet toegestaan.
 13. Het is niet toegestaan om met schoenen de perrons te betreden.
 14. Glas is in geen enkele vorm toegestaan op de gemeentelijke zwemaccommodaties.
 15. Het is niet toegestaan om op de perrons hard te lopen.
 16. Er mogen geen drink- en etenswaren in het water worden genuttigd.
 17. Gevonden voorwerpen dienen bij de kassa te worden afgegeven.
 18. Het is niet toegestaan zich zonder geldige reden in of bij de kleedaccommodatie op te houden.
 19. Meeveren op- en zijwaarts duiken of springen van de springplank is niet toegestaan.
 20. Bij gebruik van de waterglijbaan is het niet toegestaan om af te wijken van de voorschriften zoals zijn aangegeven op het bord bij de trap van de glijbaan. Indien de toegangstrap is afgesloten is de glijbaan buiten gebruik.

Met het betreden van de zwemaccommodaties geeft u aan zich te houden aan de geldende huisregels.

Door de Projectgroep “Agressie zwembaden” is ten behoeve van alle Nederlandse zwembaden een “protocol gedragsregels zwembaden” opgesteld.

In dit protocol “Vrolijk en Veilig”  is een beschrijving gegeven van overtredingen op de toegangsregels en de daaruit voortvloeiende consequenties.
Dit protocol kan in geprinte versie worden geraadpleegd bij het personeel van het zwembad.

De gemeente Steenbergen hanteert dit protocol en zal bij overtreding van de toegangsregels  hiernaar handelen.

Personeel zwembad de Meermin en zwembad Aquadintel wenst u tot slot een plezierig verblijf op onze baden toe.